Medlemmar

bajengubbeMedlemsavgifterna är grunden och avgörande för i vilken omfattning
vi kan stödja våra ungdomar inom Hammarbyfamiljen med bidrag
och stipendier. 
 

Medlemsavgift 

Ange namn, adress, telefon och personnummer på betalning till
Plusgiro 50 27 09-9 
eller Swish 070-5545070 (Else-Maj Nilsson)

0-18 år betalar 100 kronor/år
65+ betalar 150 kronor/år
Övriga betalar 250 kronor/år