Välkommen till Hammarby IF:s Supporterklubb

Foto: Sam Ekemark

Hammarbys IF:s supporterklubbs huvuduppgift är att stödja ungdomsidrotten inom Hammarby IF-familjen.

Hammarby IF:s Supporterklubb bildades 1953. Vi är idag drygt 1200 medlemmar.

Bidrag och stipendier delas ut med jämna mellanrum ut till enskilda ungdomar eller lag inom Hammarbyfamiljen. Under de senaste åren har cirka 90 000 kronor per år tilldelats ungdomsidrotten.

Föreningen har normalt möte en gång i månaden och behandlar då aktuella frågor och inkomna ärenden. Föreningens verksamhet vilar på ideell grund och alla som är involverade arbetar med detta på sin fritid.

Foto: Sam Ekemark

Gör en insats för Hammarby IF:s framtid – bli medlem du också!

 

Hammarby IF:s Supporterklubb 
Else-Maj Nilsson
Springarvägen 7
142 61 Trångsund
Plusgiro 50 27 09- 9
Swish 070-554 50 70