Styrelsen

Ordförande                 Anders Hagbo
Kassör                       Magnus Gunér

Sekreterare                Peter Edlund
Klubbmästare             Clifford Johansson
Ledamot                     Björn Jansson
Ledamot                     Thord Jansson
Suppleant                   Peter Widmark
Suppleant                   Lars Englund
Medlemsregister         Else-Maj Nilsson

Revisor                      Jan Wikander
Revisorssuppleant      Maria Lindbom

Valberedning               Tord Hammarström
                                 
Sammankallande        Inger Hedman
                                 Lars Rönnqvist
 
Hemsidan                   Rickard Redebo